آزمون شخصیت نئو فرم بلند

پرسشنامه فرم بلند نئو، معتبرترین و دقیق‌ترین پرسشنامه شخصیت در دنیا بوده و برای مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تحصیلی، رشد شخصی و جذب و استخدام  بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی از این تست استفاده می‌شود. این پرسشنامه مبتنی بر نظریه صفات است. از آن‌جا که نظریه صفات رویکردی تجربی و آماری به روانشناسی دارد، نتایج تحقیقات آن نیز از اعتبار بسیار بالایی برخوردار هستند. تست نئو پنج عامل اصلی شخصیتی را ارزیابی می‌کند که در ده‌ها پژوهش بسیار معتبر وجود چنین عواملی در شخصیت تمام افراد به اثبات رسیده است.

همچنین هر کدام از این پنج عامل، به 6 زیرمقیاس تقسیم می‌شوند که باعث می‌شود تا عوامل اصلی با دقت بسیار بیشتری ارزیابی بشوند. در نتیجه جمعاً 30 زیرمقیاس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر کدام از این 30 زیرمقیاس تأثیر منحصربفردی بر ابعاد مختلف زندگی ما دارند و ترکیب جایگشتی این 30 زیرمقیاس، نتایج بسیار متنوع و مهمی را در پی خواهد داشت و به همین دلیل نیز تحلیل این تست نیاز به تخصص روانشناسی و بخصوص تجربه ارزیابی شخصیتی دارد. به گفته دکتر حق‌شناس(1376)، برای تحلیل این تست نیاز به حداقل مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی است.

کاربردها:

مشاوره پیش از ازدواج

جذب و استخدام شرکت‌ها

انتخاب رشته

انتخاب شغل آینده

آزمون شخصیت نئو فرم کوتاه

پرسشنامه نئو فرم کوتاه، یکی از قوی‌ترین ومعتبرترین پرسش‌نامه‌های شخصیت در دنیا است. این پرسشنامه از فرم بلند آن اعتبار کمتری داشته و بیشتر با اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت را ارزیابی کرده و دیدگاه کلی اما بسیار کاربردی درمورد شخصیت‌خوتان به شما می‌دهد.

کاربردها:

استفاده در پروژه‌های تحقیقاتی

استفاده برای غربال‌گری اولیه در جذب و استخدام

شناخت کلی درمورد ویژگی‌های شخصیتی افراد

آزمون شخصیت آيزنک

تست شخصیت شناسی آیزنک، بر مبنای نظریه صفات بوده و یکی از دقیق‌ترین و علمی‌ترین تست‌های شخصیتی است که تا به امروز ساخته شده‌اند. تست آیزنک سه مقیاس مختلف شخصیتی به نام‌های برون‌گرایی/درون‌گرایی، روان‌رنجورخویی/استواری و روان‌پریش‌خویی/فراخود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آیزنک برای وجود هر کدام از این مقیاس‌ها، شواهد زیستی، آماری و جامعه‌شناختی معتبری می‌آورد و معتقد است که این سه مقیاس، از پنج بُعد شخصیتی مطرح شده در نظریه BIG FIVE قدرتمندتر است.

کاربردها:

مشاوره پیش از ازدواج

انتخاب رشته تحصیلی

انتخاب شغلی

جذب و استخدام

آزمون شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

تست شخصیت مایرز-بریگز به وسیله‌ی مادر و دختری ایجاد شده از نظریه‌ی یونگ، سه عامل برون‌گرایی/درون‌گرایی، حسی/شهودی و احساسی/منطقی را استخراج کرده و به آن یک بُعد دیگر به نام ادراکی/قضاوتی نیز اضافه کرد. این چهار سبک شخصیتی، جمعاً 16 تیپ شخصیتی مختلف را ایجاد می‌کنند که درکی آسان و کلی به ما می‌دهد. ما با شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران، می‌توانیم ارزیابی بهتری از خودمان و اطرافیان‌مان داشته باشیم و این به ما کمک می‌کند تا عملکرد بهتری در کار، روابط، رشد فردی و تفریحات‌مان داشته باشیم. فقط باید دقت کنیم این تست از نظریه یونگ اتخاذ شده که یک بر مبنای روان‌تحلیل‌گری بوده و به همین دلیل مقیاس‌های آن‌ را نباید با مقیاس‌های تست‌های شخصیت دیگر بخصوص نئو، آیزنک یا کتل مقایسه کرد.

کاربردها:

مشاوره‌ی پیش از ازدواج

جذب و استخدام شرکت‌ها

مشاوره رشته تحصیلی

مشاوره شغلی