در این پرسشنامه هیچ پاسخی درست یا نادرست نیست. لطفا هر یک از جمله‌ها را با دقت مطالعه کرده، محتوای آن را با وضعیت خود تطبیق داده و کاملا صادقانه پاسخ دهید. در صورتی که معنای جمله با حالت یا رفتار شما کاملا هماهنگ باشد، خانه عدد “4” (تقریبا همیشه) را علامت بزنید و در صورتی که معنای جمله با حالت یا رفتار شما کاملا ناهماهنگ است خانه عدد “1”  (تقریبا هرگز) را علامت بزنید. توجه داشته باشید که هرچه خانه عدد بزرگتری را برای یک جمله انتخاب کنید، به معنای این است که محتوای آن با احساس یا رفتار واقعی شما بیشتر هماهنگ است.
1.عصبانی هستم.
2.ناراحت و آزرده هستم.
3.خشمگین هستم.
4.دلم می‌خواد بر سر کسی داد بزنم.
5.دلم می‌خواهد چیزهایی را بشکنم.
6.از شدت خشم دارم دیوانه می‌شوم.
7.دلم می‌خواهد بر روی میز بکوبم.
8.دلم می‌خواهد کسی را کتک بزنم.
9.دلم می‌خواهد فحش بدهم.
10.احساس ناراحتی و رنجش می‌کنم.
11.دلم می‌خواهد کسی را زیر پاهایم له کنم.
12.دلم می‌خواهد هرچه از دهانم در می‌آید بگویم.
13.از شدت خشم، دلم می‌خواهد جیغ و فریاد بزنم.
14.دلم می‌خواهد کسی را لت و پار (تکه تکه) کنم.
15.دلم می‌خواهد با صدای بلند فریاد بکشم.
16.آدم تندخویی هستم.
17.خلق آتشی دارم و زود جوش می‌آورم.
18.شخصی بی‌صبر و تحمل هستم و زود عصبانی می‌شوم.
19.وقتی اشتباهات دیگران مانع پیشرفت من می‌شود، خشمگین می‌شوم.
20.وقتی ارزش کارهای خوب من شناخته نمی‌شود، ناراحت می‌شوم.
21.زود از کوره در می‌ورم.
22.وقتی از شدت خشم دیوانه می‌شوم، نمی‌توانم خودم را کنترل کنم و حرف‌های زشت بر زبان می‌آوردم.
23.وقتی در حضور دیگران مورد سرزنش و انتقاد قرار بگیرم، عصبانی می‌شوم.
24.وقتی که سرخورده می‌شوم، دلم می‌خواهد کسی را کتک زده و دق دلم را خالی کنم.
25.وقتی که عملرکرد خوب من ضعیف ارزیابی می‌شود، برآشفته می‌شوم.
26.خشم خودم را کنترل می‌کنم.
27.خشم خود را بیان می‌کنم.
28.نفس عمیق می‌کشم و آرام می‌گیرم.
29.ناراحتی‌آم را فرو می‌برم و خشم خود را درون دلم می‌ریزم.
30.من با دیگران مدارا می‌کنم.
31.اگر کسی مرا برنجاند، احساس واقعی خودم را به او می‌گویم.
32.سعی می‌‌کنم هرچه زودتر خودم را آرام کنم.
33.لب و لوچه‌ام آویزان می‌شود و اخم‌هایم تو هم می‌رود.
34.به هنگام بیان احساس خسم، خودم را کنترل می‌کنم.
35.تعادل روانی خود را از دست می‌دهم.
36.سعی می‌کنم آرام بگیرم.
37.برای دوری از درگیری، از مردم کناره‌گیری می‌کنم.
38.خونسردی خود را حفظ می‌کنم.
39.حرف‌های نیشدار و کنایه‌آمیز نثار دیگران می‌کنم.
40.سعی می‌کنم احساساست تند خود را آرام کنم.
41.درونم از آتش خشم می‌جوشد ولی به روی خودم نمی‌آورم.
42.رفتارم را کنترل می‌کنم.
43.نمونه رفتار من این است که درها را محکم بهم می‌کوبم.
44.سعی می‌کنم آرامش خود را بازیابم.
45.کینه‌ام را نسبت به دیگران پنهان می‌کنم و درباره آن با کسی حرف نمی‌زنم.
46.قادرم از عصبانیت خود جلوگیری کرده و خود را کنترل کنم.
47.با دیگران جر و بحث می‌کنم.
48.در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خشم خود را تعدیل می‌کنم.
49.پشت سر دیگران بدگویی می‌کنم.
50.سعی می‌کنم دیگران را درک کرده و آن‌ها را تحمل کنم.
51.با هر آنچه مرا عصبانی کند شدیدا برخورد می‌کنم.
52.کارهایی انجام می‌دهم که آرام بگیرم و راحت شوم.
53.بیش از آنچه خودم می‌خواهم عصبانی هستم.
54.احساسات خشم و عصبانیت خود را کنترل می‌کنم.
55.چیزهای زشت بر زبان می‌آورم (دری وری می‌گویم).
56.سعی می‌کنم خود را آرام بسازم.
57.بیش از آنچه دیگران تصور می‌کنند ناراحت و رنجیده هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *