ما در تمام لحظات زندگی‌مان در حال تصمیم‌گیری هستیم. هر فعالیتی که انجام می‌دهیم با تصمیم قبلی اتفاق میفتد و این مدل تصمیم‌گیری‌ها در تمام ابعاد زندگی ما اثرگذار است. بطوری که آینده‌ی ما، باتصمیماتی که امروز می‌گیریم ساخته می‌شود.

پرسشنامه سبک‌های تصمیم‌گیری اسکات و بروس در سال 1995 تدوین شده و پنج سبک تصمیم‌گیری مختلف را در مدیران مورد ارزیابی قرار می‌دهد:

  1. سبک تصمیم‌گیری عقلانی
  2. سبک تصمیم‌گیری شهودی
  3. سبک تصمیم‌گیری وابستگی
  4. سبک تصمیم‌گیری آنی
  5. سبک تصمیم‌گیری اجتنابی
1.در هنگام تصمیم گیری به بینش فردی (شهود درونی) خود توجه می کنم.
2.بدون نظر خواهی از دیگران قادرم تصمیمات را اتخاذ کنم.
3.در هنگام تصمیم گیری این که احساس کنم تصمیم درست است برایم مهم است از این که حتما دلیل منطقی برای درست بودن آن داشته باشم.
4.برای اطمینان از این که حقایق درستی در اختیار دارم قبل از تصمیم گیری قادرم تمامی منابع اطلاعاتی خود را دوباره بررسی کنم.
5.در تصمیم گیری های مهم بر اساس آن چه که دیگران می گویند عمل می کنم.
6.از تصمیم گیری ها طفره می روم ، چرا که فکر کردن راجع به آنها مضطربم می کند.
7.همه تصمیمات را می توان با یک رویکرد کاملا منطقی و نظامند اتخاذ نمود.
8.در هنگام تصمیم گیری کاری را انجام می دهم که در همان لحظه ی آنی فکر می کنم درست است.
9.به صورت فی البداهه تصمیم گیری می کنم.
10.زمانی که با تصمیمات مهم مواجه می شوم دوست دارم کسی را داشته باشم که مرا در مسیر صحیح هددایت کند.
11.تصمیم گیری های اضطراری (فوری) من نیازمند تفکر کاملا دقیق است.
12.در هنگام تصمیم گیری به احساسات و عکس العمل های درونی خود اعتماد می کنم.
13.در هنگام تصمیم گیری می توانم به تنهایی تمامی گزینه ای مختلف را شناسایی و بررسی کنم.
14.از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری می کنم مگر این که اجباری در این زمینه وجود داشته باشد.
15.بدون پیش زمینه قبلی تصمیم گیری می کنم.
16.در هنگام تصمیم گیری بر قوه ادراک درونی خود تکیه می کنم.
17.تصمیماتی را اتخاذ می کنم که حتما احساس درست بودن آن‌ها را تأیید کنند.
18.در هنگام تصمیم گیری به کمک دیگران نیاز دارم.
19.تا انجایی که امکان پذیر باشد تصمیم گیری را به تعویق می اندازم.
20.تصمیمات را بدون پیش زمینه قبلی و در همان لحظه مواجه شدن با مشکلات اتخاذ می کنم.
21.از اتخاذ تصمیمات مهم طفره می روم.
22.احساس می کنم بدون حمایت دیگران نمی توانم تصمیم گیری کنم.
23.تصمیمات مهم را در آخرین لحظات اتخاذ می کنم.
24.در هنگام تصمیم گیری سریعا تصمیم خود را اتخاذ می کنم.
25.در شرایط بحرانی و مبهم کاملا بر مبنای منطق ( به صورت عقلانی) تصمیم گیری می نمایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *