https://relation-plus.com/wp-content/uploads/2022/09/توضیحات-تست-شخصیت-نئو-به-صورت-PNG.pdf

آزمون شخصیتی نئو یکی از آزمون‌های جامعی است که پنج جنبه‌ی شخصیت و ویژگی‌های مرتبط یا این جنبه‌ها را می‌سنجد. این پنج جنبه یا محدوده‌ی اصلی که در 5 شاخص‌های آزمودنی مورد بررسی قرار می‌گیرند،  امکان بررسی جامعی از شخصیت افراد بالغ را فراهم می‌سازد. دوفرم آزمون NEO PI-R از سوی مؤلفان اولیه‌ی آن تهیه شده و به زبان انگلیسی در دسترس است. فرم S آزمون برای ارزیابی شخصیت با گزارش خود فرد تهیه شده و در فرم R ارزیابی شخصیت فرد توسط فرد دیگری انجام می‌گیرد.

هر دو فرم دارای 240 عبارت است که پاسخ به آن‌ها بر روی یک مقیاس 5 درجه‌ای انجام می‌شود. هر دوی این فرم‌ها به طور جداگانه، برای زن و مرد و برای همه‌ی سنین پس از بلوغ کارآیی دارند. فرم R آزمون به ویژه هنگام نیاز به مقایسه‌ی نتایج آزمون فرم S فرد(برای سنجش دقت و راستگویی فرد) و کامل‌تر کردن نتایج، کاربرد مؤثری دارد.

 

1.من آدم نگرانی نیستم.N1
2.من بیشتر افرادی را که می‌شناسم واقعاً دوست دارم.E1
3.من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.O1
4.من معمولاً درمورد قصد و نیت دیگران بدبین وبدگمان هستم.A1
5.من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم مشهورم.C1
6.من اغلب از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می‌شوم.N2
7.من معمولاً از جمعیت‌های زیاد و شلوغ دوری و پرهیز می‌کنم.E2
8.مسائل و مطالب مربوط به هنر و زیبایی‌شناسی برای من چندان اهمیتی ندارد.O2
9.من آدم حیله‌گر و مکاری نیستم.A2
10.من ترجیح می‌دهم که با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.C2
11.من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می‌کنم.N3
12.من آدم مسلط، قوی و قاطعی هستم.E3
13.بدون هیجانات قوی، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.O3
14.بعضی از مردم من را آدمی خودخواه و خودمحور می‌دانند.A3
15.من سعی می‌کنم تا وظایف محوله به خودم را با صداقت و درستی انجام دهم.C3
16.من در معامله با مردم همیشه از این می‌ترسم که نکند مرتکب اشتباهی بزرگ بشوم.N4
17.من در موقع کار یا تفریح، عجله و شتاب بخرج نمی‌دهم.E4
18.من در کارهای خود از روش نسبتاً ثابت و جافتاده‌ای استفاده می‌کنم.O4
19.من ترجیح می‌دهم با دیگران همکاری کنم تا با آن‌ها به رقابت بپردازم.A4
20.من آدم راحت‌طلب و تنبلی هستم.C4
21.من به ندرت در کاری زیاده‌روی می‌کنم.N5
22.من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.E5
23.من اغلب از بازی کردن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم.O5
24.من از لاف زدن درباره استعدادها وموفقیت‌های خودم، بدم نمی‌آید.A5
25.25)من به خوبی می‌توانم وقت و فعالیت خودم را جوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.C5
26.من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می‌کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.N6
27.من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده‌ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.E6
28.من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی‌های بحث‌برانگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف بیشتر آن‌ها خواهد شد.O7
29.رهبران سیاسی باید درباره‌ی جنبه‌های انسانی برنامه‌های خود، آگاهی بیشتری داشته باشند.A6
30.در طی سال‌ها، بعضی از کارهایی که انجام دادم، هیچ ربطی به همدیگر نداشته‌ و در راستای هدفم نبودند.C6
31.من به آسانی دچار ترس می‌شوم.N1
32.من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی‌برم.E1
33.من سعی می‌کنم همه افکارم را در راستای واقعیت‌ها هدایت کرده و از پناه بردن به عالم رؤیا و تخیل، خودداری کنم.O1
34.من معتقدم اکثر مردم اساساً دارای قصد و نیت خوب و دوستانه‌ای هستند.A1
35.من مسئولیت‌های اجتماعی از قبیل رأی دادن را خیلی جدی نمی‌گیرم.C1
36.خلق و روحیه من اکثر اوقات ثابت بوده و زیاد بالا و پایین نمی‌شود.N2
37.من دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.E2
38.من بعضی اوقات کاملاً درموسیقی که گوش می‌کنم غرق می‌شوم.O2
39.اگر نیاز باشد، من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوءاستفاده کنم.A2
40.من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می‌دارم.C2
41.من بعضی اوقات کاملاً احساس بی‌ارزشی می‌کنم.N3
42.من گاهی نمی‌توانم آن‌طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.E3
43.من به‌ندرت دچار احساسات و عواطف قوی می‌گردم.O3
44.من سعی می‌کنم با همه افرادی که ملاقات می‌کنم، رفتاری مؤدب و با نزاکت داشته باشم.A3
45.گه‌گاهی من آن‌طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.C3
46.من وقتی با افراد دیگری هستم، به ندرت احساس خجالت می‌کنم.N4
47.من وقتی کاری را انجام می‌دهم، آن را با تمام علاقه و سرعت زیاد انجام می‌دهم.E4
48.من فکر می‌کنم یادگرفتن و تمرین کردن سرگرمی‌ها و کارهای ذوقی جدید، بسیار جالب است.O4
49.در مواردی که لازم باشد، من می‌توانم از دیگران ایراد گرفته و به آن‌ها کنایه بزنم.A4
50.من دارای اهداف روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آن‌ها طبق برنامه منظمی عمل می‌کنم.C4
51.مقاومت دربرابر خواسته‌ها و هوس‌های آنی برای من آسان نیست.N5
52.من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پرهیجان لذت نمی‌برم.E5
53.من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی‌فایده و کسل‌کننده می‌دانم.O5
54.من ترجیح می‌دهم درمورد خودم و موفقیت‌هایم حرفی نزنم.A5
55.من قبل از شروع به هر کاری مقداری زیادی وقت تلف می‌کنم.C5
56.احساس می‌کنم قادر هستم با بسیاری ازمشکلات خود کنار بیایم.N6
57.من بعضی وقت‌ها حالات شادییا نشاط بسیار شدیدی را تجربه(احساس) می‌کنم.E6
58.من معتقدم که قوانین و سیاست‌های اجتماعی باید تغییر کند تا نیازهای یک دنیای درحال تغییر و تحول را به خوبی منعکس کند.O6
59.من از لحاظ نگرش‌های اجتماعی(موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی)، فردی سختگیر و بی‌گذشت هستم.A6
60.من قبل از اینکه تصمیمی بگیرم درمورد جوانب مختلف مسئله به‌دقت فکر می‌کنم.C6
61.من به ندرت احساس ترس و اضطراب می‌کنم. N1
62.من به آدمی خونگرم و خوش‌رو معروف هستم.E1
63.من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.O1
64.من عقیده دارم که اکثر مردم درصورتی که موقعیتش را داشته باشند، از آدم سوءاستفاده می‌کنند.A1
65.من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه‌داشته و معمولاً تصمیمات عاقلانه‌ای اتخاذ می‌کنم.C1
66.من به آدم زودجوش و عصبی معروف هستم.N2
67.من معمولاً ترجیح می‌دهم کارها را به تنهایی انجام می‌دهم.E2
68.تماشای صحنه‌های ژیمناستیک یا ورزش‌های جدید، من را خسته و کسل می‌کند.O2
69.من حتی اگر بخواهم، نمی‌توانم کسی را گول بزنم.A2
70.من آدم بسیار منظم و با برنامه‌ای نیستم.C2
71.من به ندرت افسرده یا غمگین می‌شوم.N3
72.من غالباً در گروه‌هایی که عضو بوده‌ام، سمت رهبری را برعهده داشته‌ام.E3
73.اشیاء مختلف احساس و عاطفه زیادی را در من ایجاد می‌کند.O3
74.بعضی افراد فکر می‌کنند من فاقد احساسات و آدم حسابگری هستم.A3
75.من بدهی‌های خود را به موقع و به‌طور کامل پرداخت می‌کنم.C3
76.بعضی‌وقت‌ها من طوری احساس خجالت کرده‌ام که دلم می‌خواست خود را از دیگران مخفی کنم.N4
77.کار من ممکن است کند باشد اما باثبات و یکنواخت است.E4
78.وقتی که روش صحیح انجام کاری را یافتم، به همان روش می‌چسبم و ادامه می‌دهم.O4
79.من در نشان دادن خشم و عصبانیت، درنگ و تأمل می‌کنم؛ حتی اگر احساس کنم حق با من است.A4
80.هر گاه برنامه‌ای را برای اصلاح پاره‌ای از رفتارهای خود شروع می‌کنم، معمولاً بعد از چند روز آن‌ را کنار می‌گذارم.C4
81.مقاومت در برابر وسوسه‌ها و خواهش‌های نفسانی برای من دشوار نیست.N5
82.من بعضی‌وقت‌ها کارهایی را انجام داده‌ام که هدف آن‌ها فقط هیجان و لذت بردن بود.E5
83.من از حل مسئله‌های مشکل یا معما لذت می‌برم.O5
84.من از بیشتر مردم بهتر هستم واین را می‌دانم.A5
85.من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه مسئولیت‌های خود را به انجام می‌رسانم.C5
86.وقتی که تحت قشار و استرس زیادی هستم، بعضی مواقع احساس می‌کنم که دارم از هم می‌پاشم.N6
87.من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.E6
88.من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی، باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کرد.O6
89.هر چه درمورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم، باز هم کم است.A6
90.گه‌گاه من اول عمل می‌کنم و بعد می‌اندیشم.C6
91.من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.N1
92.بیشتر مردم من را کم‌و‌بیش سرد و غیراجتماعی می‌دانند.E1
93.من دوست ندارم وقتم را با خیال‌بافی تلف کنم.O1
94.فکر می‌کنم بیشتر مردمی که با آن‌ها در تماس هستم، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.A1
95.من غالباً بدون آمادگی‌ کافی در موقعیت‌های مختلف حاضر می‌شوم.C1
96.بیشتر مردم من را آدمی زودرنج و بداخلاق می‌دانند.N2
97.اگر برای مدت طولانی تنها باشم، واقعاً احساس می‌کنم به ارتباط با آدم‌ها نیازمند هستم.E2
98.نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می‌بینم، برای من بسیار جالب و شوق‌انگیز است.O2
99.کاملاً صادق و درست‌کار بودن برای تجارت و کاسبی مناسب نیست.A2
100.من دوست دارم تا هر چیزی را در جای مخصوص آن نگه‌دارم.C2
101.من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدیدی می‌شوم.N3
102.من در جلسات جمعی اجازه می‌دهم دیگران بیشتر حرف‌ها را بزنند.E3
103.من به ندرت به احساسات آنی خود توجه می‌کنم.O3
104.من غالباً سعی می‌کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.A3
105.من گاهی در بازی شطرنج یا ورزش تقلب می‌کنم.C3
106.اگر مردم من را دست بیندازند و مسخره کنند، من خیلی احساس ناراحتی و خجالت نمی‌کنم.N4
107.من اغلب احساس می‌کنم که سرشار از نیرو و انرژی هستم.E4
108.من اغلب غذاهای جدید و ناآشنا را امتحان می‌کنم.O4
109.من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم، این موضوع را از آن‌ها پنهان می‌کنم.A4
110.من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می‌کنم.C4
111.وقتی به غذای مورد علاقه‌ام دسترسی پیدا می‌کنم، غالباً بیش از حد می‌خورم.N5
112.من معمولاً از تماشای فیلم‌های منزجرکننده و وحشتناک خودداری می‌کنم.E5
113.بعضی مواقع که مردم درمورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می‌کنند، من حوصله‌ام سر می‌رود.O5
114.من سعی می‌کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.A5
115.من به زحمت می‌توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام بدهم.C5
116.من در مواقع اضطراری می‌توانم خونسردی خود را حفظ کنم.N6
117.من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می‌کنم.E6
118.من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر درمورد حق و ناحق از نظر خود آن‌ها معتبر است.O6
119.من نسبت به آدم‌هایی که در خیابان‌ها گدایی می‌کنند، هیچ‌گونه احساس همدردی ندارم.A6
120.من همیشه قبل از اینکه فعالیتی را شروع کنم یا دست به عملی بزنم، پیامدهای آن‌ را مورد توجه قرار می‌دهم.C6
121.من به ندرت درمورد آینده احساس ترس و نگرانی می‌کنم.N1
122.من واقعاً از صحبت کردن با دیگران لذت می‌برم.E1
123.من از فکر کردن به یک موضوع خیالی و بررسی همه جانبه‌ی آن موضوع لذت می‌برم و به آن اجازه می‌دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کند.O1
124.هر وقت کسی درمورد من کار خوبی انجام دهد، من احساس بدگمانی و سوءظن می‌کنم.A1
125.من بخاطر درستی قضاوتم به خود می‌بالم.C1
126.من اغلب نسبت به افرادی که با آن‌ها سروکار دارم، احساس تنفر و بیزاری می‌کنم.N2
127.من کارهایی را ترجیح می‌دهم که بتوانم به تنهایی و بدون مزاحمت دیگران انجام دهم.E2
128.شعر تأثیر عاطفی چندانی بر روی من ندارد.O2
129.از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم.A2
130.به نظر نمی‌رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب دهم.C2
131.هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید، من خودم را سرزنش می‌کنم.N3
132.افراد دیگر اغلب در تصمیم‌گیری‌های خود از من کسب تکلیف کرده یا از من الگو می‌گیرند.E3
133.هیجانات و احساسات گوناگونی در من به وجود می‌آید.O3
134.من به سخاوت و دست‌و‌دلبازی مشهور نیستم.A3
135.همیشه وقتی قول انجام کاری را بدهم، دیگران می‌توانند به حرف من اعتماد کنند.C3
136.من اغلب در برابر دیگران احساس حقارت می‌کنم.N4
137.من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم.E4
138.ترجیح می‌دهم وقتم را در محیط‌های مأنوس و آشنا بگذرانم.O4
139.وقتی کسی به من توهین کند، من فقط سعی می‌کنم او را ببخشم و فراموش کنم.A4
140.من احساس اجباری در این ندارم که با دیگران رقابت نموده و از آن‌ها بهتر عمل کنم.C4
141.من به ندرت در برابر خواسته‌های آنی خود تسلیم می‎شوم.N5
142.من ترجیح می‌دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و پویایی و عمل است.E5
143.من از سروکله زدن با مسائل یا معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چاش وادار کند، لذت می‌برم.O5
144.من درمورد خود نظر بسیار مثبتی دارم.A5
145.من وقتی کاری را شروع می‌کنم، معمولاً همیشه آن را به اتمام می‌رسانم.C5
146.تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی غالباً برای من مشکل است.N6
147.من خود را آدم خیلی شنگول و سرزنده‌ای نمی‌دانم.E6
148.من معتقدم که وفاداری به ایده‌آل‌ها و اصول مورد قبول خود، بیش از آزادمنشی و خالی از تعصب بودن اهمیت دارد.O6
149.نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود.A6
150.من غالباً کارها را بدون تأمل قبلی و بخاطر یک انگیزه آنی انجام می‌دهم.C6
151.من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها، طبق نقشه و به درستی پیش نرود.N1
152.لبخند زدن به افراد غریبه و ایجاد ارتباط با آن‌ها برای من آسان است.E1
153.من وقتی احساس کنم ذهنم درجهت خیال‌پردازی می‌رود، معمولاً حواسم را جمع کرده و خود را به کاری مشغول می‌کنم، درواقع بجای خیال‌پردازی حواس خود را بر روی کارم متمرکز می‌کنم.O1
154.من در برخورد اولیه می‌توانم به دیگران اعتماد کنم.A1
155.من ظاهراً در هیچ کاری موفق نمی‌شوم.C1
156.من خیلی به ندرت عصبانی می‌شوم.N2
157.ترجیح می‌دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در یک کلبه دورافتاده.E2
158.انواع خای از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز است.O2
159.من بعضی وقت‌ها مردم را با چرب‌زبانی و تقلب، به انجام کارهای مورد نظرم وادار می‌کنم.A2
160.من معمولاً آدمی کم و بیش سخت‌گیر و پرتوقع هستم.C2
161.من نسبت به خودم نظری منفی دارم.N3
162.من ترجیح می‌دهم دنبال کارهای خود را بگیرم تا اینکه رهبر دیگران باشم.E3
163.من به ندرت متوجه هیجاناتی که محیط‌های مختلف در افراد ایجاد می‌کنند، می‌شوم.O3
164.بیشتر مردمی که می‌شناسم من را دوست دارند.A3
165.من دقیقاً از اصول اخلاقی پیروی می‌کنم.C3
166.من در حضور رؤسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت، احساس آرامش و راحتی می‌کنم.N4
167.من معمولاًدر حال عجله به نظر می‌رسم.E4
168.بعضی مواقع تنها برای اینکه کار تازه‌ای انجام داده باشم، جای اساسیه منزل خود را تغییر می‌دهم.O4
169.اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند، من هم آماده‌ام جواب او را با دعوا بدهم.A4
170.من تلاش می‌کنم تمام آن چیزهایی را که می‌توانم، بدست آورم(کسب کنم).C4
171.من گاهی آنقدر غذا می‌خورم که بالا می‌آورم.N5
172.من عاشق کارهای هیجان‌آوری مثل سوار شدن به چرخ‌وفلک یا کارهای خطرناک دیگر هستم.E5
173.من علاقه‌ای به تأمل یا تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم.O5
174.من احساس می‌کنم که هیچ مزیتی نسبت به افراد دیگر ندارم(با صرف نظر از موقعیت و وضع افراد).A5
175.وقتی که اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبرو می‌شود‌، من تمایل پیدا می‌کنم که طرح دیگری را شروع کنم.C5
176.من در یک موقعیت بحرانی به خوبی می‌توانم خودم را کنترل کنم.N6
177.من آدم خوش‌مشرب، شاد و با روحیه‌ای هستم.E6
178.من خودم را آدمی با سعه‌صدر می‌دانم که می‌تواند راه و رسم زندگی و طرز فکر دیگران را به خوبی قبول و تحمل نماید.O6
179.من معتقدم که همه انسان‌ها با ارزش و قابل احترام هستند.A6
180.من به ندرت تصمیمی عجولانه می‌کیرم.C6
181.من در مقایسه با بیشتر مردم از چیزهای کمتری می‌ترسم.N1
182.من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم.E1
183.بچه‌ که بودم هرگز از بازی‌هایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی‌بردم.O1
184.من معمولا درمورد افراد دیگر خوش‌بین و خوش‌باور هستم.A1
185.من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم.C1
186.بعضی وقت‌ها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی می‌کنم.N2
187.معاشرت و گردهمایی‌های اجتماعی معمولاً برای من ناخوشایند وکسل‌کننده‌ است.E2
188.بعضی مواقع که شعری را می‌خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می‌کنم، موجی از احساس افسردگی یا هیجانمن را در بر می‌گیرد.O2
189.من بعضی وقت‌ها با اعمال زور، تملق کردن یا کارهایی از این دست، مردم را به انجام کارهای مورد نظرم وادار می‌کنم.A2
190.من درمورد تمیز کردن وسایلم یا چیزهای مختلف وسواسی ندارم.C2
191.بعضی اوقات زندگی به نظرم تیره و ناامید کننده می‌آید.N3
192.در مواقع صحبت با دیگران، من غالباً بیشتر از دیگران حرف می‌زنم.E3
193.همدل شدن با دیگران و تجربه احساساتی که دیگران دارند برای من آسان است.O3
194.من خودم را آدم خَیِّر و نیکوکاری می‌دانم.A3
195.من سعی می‌کنم که کارهای خود را با دقت انجام دهم تا نیازی به انجام مجدد آن‌ها نباشد.C3
196.اگر درمورد کسی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم، از شدت خجالت به سختی می‌توانم بار دیگر به چهره‌ی او نگاه کنم.N4
197.همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می‌گیرد.E4
198.در دوره تعطیلات زمانی که تصمیم می‌گیرم تا به مسافرت بروم، ترجیح می‌دهم به جاهایی بروم که قبلاً رفتن به آنجا را تجربه کرده و به درستی شناخته‌ام.O4
199.من آدم کله‌شق و سرسختی هستم.A4
200.من سعی می‌کنم همه کارهای خود را به بهترین نحو انجام دهم.C4
201.من بعضی اوقات کارهایی را بدون تأمل انجام می‌دهم، طوری که بعداً پشیمان می‌شوم.N5
202.من از رنگ‌های روشن و لباس‌های پر زرق و برق خوشم می‌آید.E5
203.من کنجکاوی فکری بسیار زیادی دارم.O5
204.من ترجیح می‌دهم از دیگران تمجید کنم تا اینکه خودم مورد تمجید قرار گیرم.A5
205.آنقدر خرده‌کاری برای انجام دادن وجود دارد که من گاهی همه آن‌ها را نادیده می‌گیرم.C5
206.در شرایطی که به نظر می‌رسد همه چیز بطور غلط پیش می‌رود، من باز هم می‌توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم.N6
207.من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی مثل “فوق‌العاده” ، “عجیب و غریب” یا “جنجالی” استفاده می‌کنم.E6
208.من فکر می‌کنم اگر کسی در سن 25 سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد، باید در سلامت عقل او شک کردO6.
209.من نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند، احساس همدردی می‌کنم.A6
210.من قبل از رفتن به مسافرت به دقت برنامه‌ریزی می‌کنم.C6
211.بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می‌آید.N1
212.من نسبت به همه همکاران خود، نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می‌کنم.E1
213.من نمی‌توانم اجازه دهم که افکارم در هر جهتی که می‌خواهند سیر کنند و آن‌ها را معطوف به کار خاصی می‌کنم.O1
214.من به طبیعت و ذات انسان اعتماد زیادی دارم.A1
215.من در کار خود فرد مؤثر و کارامدی هستم.C1
216.حتی آزردگی‌ها و ناراحتی‌های خیلی کوچک می‌توانند در من احساس ناکامی و محرومیت ایجاد کنند.N2
217.من از مهمانی‌های بزرگ و پرجمعیت لذت می‌برم.E2
218.من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تأکید می‌کنند بیشتر لذت می‌برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می‌کنند.O2
219.من از زیرکی که در کنترل و اداره مردم دارم، به خود می‌بالم.A2
220.من وقت زیادی را برای پیدا کردن چیزهایی که در جای اشتباهی گذاشته‌ و گم کرده‌ام، می‌گذرانم.C2
221.بیشتر اوقاتی که کارها طبق نقشه پیش نمی‌روند یا اشتباه از آبدر می‌آیند، احساس دلسردی می‌کنم و می‌خواهم آن را تمام کنم.N3
222.قبول مسئولیت اداره یا رهبری یک موقعیت، برای من آسان نیست.E3
223.اشیاء غیرعادی از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکان‌های دور، احساسات و عواطف شدیدی را در من ایجاد می‌کنند.O3
224.من اگر بتوانم به دیگران کمک کنم، به آسانی و حتی بدون اینکه از من بخواهند هر کاری که بتوانم را انجام می‌دهم.A3
225.من واقعاً باید مریض و بدحال باشم تا یک روز سر کار نروم.C3
226.وقتی افراد آشنای من کار احمقانه‌ای انجام می‌دهند، بجای آن‌ها احساس خجالت می‌کنم.N4
227.من شخص بسیار فعالی هستم.E4
228.من وقتی به جایی می‌روم، از همان مسیر همیشگی استفاده می‌کنم.O4
229.من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگومگو دارم.A4
230.من ازجمله افراد معتاد به کار هستم که نمی‌تواند بیکار بنشیند.C4
231.من همیشه می‌توانم احساساتم را کنترل کنم.N5
232.در حوادث ورزشی، من دوست دارم جزئی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم.E5
233.من علایق فکری وسیع و متنوعی دارم.O5
234.من آدم مهمی بوده و از دیگران برترم.A5
235.من فرد بسیار باانضباطی هستم و در شرایط سخت می‌توانم خودم را به خوبی کنترل کنم.C5
236.من از لحاظ عاطفی فرد کاملاً باثبات و متعادلی هستم(یهو خشمگین، عصبانی یا شاد نمی‌شوم).N6
237.من زود خنده‌ام می‌گیرد.E6
238.به عقیده من فلسفه جدید موسوم به “آزادی فردی”، فلسفه قابل قبولی نیست.O6
239.من ترجیح می‌دهم دیگران مرا فرد دل‌رحم و خطابخشی بشناسند تا صرفاً طرفدار اجرای عدالت باشم.A6
240.من قبل از پاسخ‌ دادن به هر سؤال، با دقت زیادی به آن فکر می‌کنم.C6

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *