پرسشنامه فرم کوتاه نئو یکی از دقیق‌ترین پرسشنامه‌های شخصیتی بوده که با تعداد 60 سؤال پنج بعد اصلی شخصیت شما یعنی روان‌نژندی، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، دل‌پذیر بودن و وجدان کاری را ارزیابی می‌کند.

این پرسشنامه برمبنای طیف لیکرت بوده و هر سؤال دارای پنج گزینه است.

1.من اصولا شخص نگرانی نیستم.
2.دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.
3.دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.
4.سعی میكنم در مقابل همه مودب باشم.
5.وسایل متعلق به خود را تمیز و مرتب نگاه می دارم.
6.اغلب خود را كم ارزش‌تر از دیگران حس می كنم.
7.زود به خنده می افتم.
8.هنگامی كه راه درست انجام كاری را پیدا كنم، آن روش را همیشه در آن مورد تكرار می كنم.
9.اغلب با فامیل و همكارانم بگو مگو دارم.
10.به خوبی می توانم كارهایم را طوری تنظیم كنم كه درست سر زمان تعیین شده انجام شوند.
11.هنگامی كه تحت فشارهای روحی زیادی هستم، گاه احساس می كنم دارم خرد می شوم.
12.خودم را فرد خیلی سر حال و سر زنده ای نمی دانم.
13.نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می كند.
14.بعضی مردم فكر می كنند كه من شخصی خود خواه و خود محورم.
15.فرد خیلی مرتب و منظمی نیستم.
16.به ندرت احساس تنهایی و غم می كنم.
17.واقعا از صحبت كردن با دیگران لذت می برم.
18.فكر می كنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض فقط به سردرگمی و گمراهی آن ها منجر خواهد شد.
19.همكاری را بر رقابت با دیگران ترجیح می دهم.
20.سعی می كنم همه كارهایم را با احساس مسولیت انجام دهم.
21.اغلب احساس عصبی بودن و تنش می كنم.
22.همیشه برای كار آماده ام.
23.شعر تقریبا اثری بر من ندارد.
24.نسبت به قصد و نیت دیگران حساس مشكوك هستم.
25.دارای هدف روشنی هستم و برای رسیدن به آن طبق برنامه كار میكنم.
26.گاهی كاملا احساس بی ارزشی می كنم.
27.غالباً ترجیح می دهم كار ها را به تنهایی انجام دهم.
28.اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می كنم.
29.معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اكثر آن ها از شما سوء استفاده می كنند.
30.قبل از شروع هر كاری وقت زیادی را تلف می كنم.
31.به ندرت احساس اضطراب یا ترس می كنم.
32.اغلب احساس می كنم سرشار از انرژی هستم.
33.به ندرت به احساسات و عواطفی كه تنوع در محیط های متفاوت به وجود می آورد، توجه می كنم .
34.اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
35.برای رسیدن به اهدافم شدیداً تلاش می كنم.
36.اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
37.فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.
38.معتقدم كه هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اخلاقی باید از مراجع مذهبی پیروی كنیم.
39.برخی فكر می كنند كه من فردی سرد و حسابگر هستم.
40.وقتی قول یا تعهدی می دهم، همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب كرد.
41.غالبا وقتی كارها پیش نمی روند، دلسرد شده و از كار صرف نظر می كنم.
42.به هیچ‌وجه شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.
43.بعضی اوقات وقتی شعری را می خوانم یا یك كار هنری را تماشا می كنم، یك احساس لرزش و یك تكان هیجانی را حس می كنم.
44.در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.
45.گاهی آن طور كه باید و شاید قابل اعتماد و اتكاء نیستم.
46.به ندرت غمگین و افسرده می شوم .
47.زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرند.
48.علاقه ای به تأمل و تفكر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
49.عموماً سعی می كنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.
50.فرد مولدی هستم كه همیشه كارهایم را به اتمام می رسانم.
51.اغلب احساس درماندگی می كنم و دنبال كسی می گردم كه مشكلاتم را برطرف كند.
52.شخص بسیار فعالی هستم.
53.من كنجكاوی فكری فراوانی دارم.
54.اگر كسی را دوست نداشته باشم،می گذارم متوجه این احساسم بشود.
55.فكر نمی كنم كه هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.
56.گاهی آنچنان خجالت زده شده ام كه فقط می خواستم خود را پنهان كنم.
57.ترجیح می دهم كه برای خودم كار كنم تا راهبر دیگران باشم.
58.اغلب از كلنجار رفتن با نظریه ها یا مفاهیم انتزاعی لذت می برم.
59.اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهدافم دیگران را به طور ماهرانه ای به كار بگیرم.
60.تلاش می كنم هر كاری را به نحو ماهرانه ای انجام دهم.