تمام انسان‌ها در الگوهای رفتاری مشخصی را در موقعیت‌های مختلف از خودشان نشان می‌دهند، درمواجهه با پدیده‌ها الگوی فکری مشخصی دارند و هیجانات خاصی را تجربه می‌کنند، این الگوی فکری، هیجانی و رفتاری نسبتاً پایدار، شخصیت نام دارد.

شخصیت افراد از ابتدای زندگی شکل گرفته و در طول زندگی نسبتاً پایدار باقی می‌ماند. تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز یکی از ابزارهای سنجش شخصیت افراد بوده و به ساده‌ترین شکل ممکن شخصیت‌ خودتان را به شما معرفی می‌کند و در نتیجه از دلیل رفتارها، افکار، هیجانات و حتی نیازهای خود در موقعیت‌های مختلف باخبر خواهید شد و در نتیجه قادر خواهید بود تا خودتان را در موقعیت‌هایی قرار دهید که امکان موفقیت شما در آن موقعیت‌هایی مثل ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌های کاری، تفریحات و حتی رشد شخصی افزایش پیدا کرده و بطور کلی رفاه و شادمانی شما در زندگی ارتقاء بیابد.

1.شما معمولاً:
2.شما معمولاً علاقه‌مند به مطالعه کدام یک از کتاب‌های زیر هستید؟
3.اغلب:
4.شما معمولاً:
5.وقتی با گروهی از افراد هستید، معمولاً ترجیح می‌دهید:
6.شما معمولاً با چه افرادی بیشتر می‌جوشید؟
7.بهترین تعریف از یک فرد آن است که گفته شود:
8.برای گذراندن اوقات فراغت ترجیح می‌دهید:
9.وقتی در جمع گروهی از افراد هستید:
10.دوست دارید دیگران شما را چگونه فردی بدانند؟
11.معمولاً:
12.در کدام یک از موارد زیر بهتر عمل می‌کنید؟
13.تمایل دارید که:
14.شما بیشتر افرادی را تحسین می‌کنید که:
15.به نظر شما کدام یک از عوامل زیر عیب بزرگتری است؟
16.پیروی از یک برنامه و اجرای آن:
17.معمولاً در بین دوستان‌تان:
18.ترجیح می‌دهید دوستی داشته باشید که:
19.ترجیح می‌دهید تحت نظر کسی کار کنید که:
20.تهیه فهرستی که باید تا آخر هفته انجام شود:
21.شما:
22.وقتی مطلبی را می‌خوانید:
23.شما معمولاً در صحبت کردن با دیگران ترجیح می‌دهید درمورد موضوعی:
24.شما معمولاً ترجیح می‌دهید:
25.وقتی برای اولین بار افرادی را ملاقات می‌کنید:
26.در انجام امور زندگی، شما بیشتر مایلید که:
27.شما بیشتر:
28.وقتی می‌خواهید کار خاصی را انجام بدهید، دوست دارید:
29.معمولاً:
30.در شیوه زندگی ترجیح می‌دهید تا:
31.شما معمولاً:
32.وقتی از قبل قرار باشد کار خاصی را در زمان معینی انجام دهید، آن را چطور می‌بینید:
33.شما:
34.شما معمولاً:
35.معمولاً:
36.در میهمانی‌ها:
37.فکر می‌کنید مهم‌تر آن است که بتوانید:
38.فکر می‌کنید داشتن برنامه روزانه مشخص:
39.شما معمولاً ترجیح می‌دهید در چه مکان‌هایی باشید؟
40.کدام یک از موارد زیر را ترجیح می‌دهید؟
41.شما معمولاً هنگام خرید:
42.دیگران شما را:
43.شما معمولاً:
44.وقی بخاطر کاری که انجام داده‌اید خجالت می‌کشید، معمولاً:
45.وقتی پروژه کاری بزرگی را که یک هفته مهلت دارید، شروع می‌کنید:
46.شما در تعامل با دیگران بیشتر
47.اصولاً کدام یک از روش‌های زیر برای شما عملی است؟
48.وقتی در یک مراسم هستید مایلید که:
49.اگر در یک روز تعطیل از شما بپرسند قصد چه کاری را دارید:
50.شما معمولاً کدام یک از سرگرمی‌های زیر را ترجیح می‌دهید؟
51.آن قسمت از کارهای روزانه که براساس برنامه منظم و ثابت انجام می‌شود:
52.تفریح و گذراندن وقت با دوستان:
53.شما معمولاً ترجیح می‌دهید:
54.شما کدام یک از مواردزیر را ترجیح می‌دهید؟
55.شما معمولاً چگونه صحبت می‌کنید؟
56.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
57.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
58.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
59.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
60.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
61.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
62.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
63.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
64.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
65.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
66.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
67.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
68.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
69.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
70.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
71.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
72.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
73.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
74.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
75.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
76.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
77.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
78.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
79.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
80.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
81.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
82.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
83.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
84.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
85.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
86.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
87.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
88.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
89.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
90.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
91.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:
92.کدام یک از این کلمات بیشتر مربوط به شماست:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *