جستاری در دنیای خودشیفته‌ها از 6 نگاه مختلف

به نام خدا جستاری در دنیای خودشیفته‌ها از 6 نگاه مختلف (گلچین مطالب طلایی از 6 منبع تخصصی اصلی اختلالات شخصیت) همه‌ی ما، کسانی را که در خودشان غرق هستند و شاید درمورد توانایی‌های خود مبالغه کنند را می‌شناسیم. آن‌ها خودشان را متفاوت از دیگران و شایسته رفتار و برخوردی متفاوت می‌دانند. این گرایش در […]