آزمون خشم اسپیلبرگر

در این پرسشنامه هیچ پاسخی درست یا نادرست نیست. لطفا هر یک از جمله‌ها را با دقت مطالعه کرده، محتوای آن را با وضعیت خود تطبیق داده و کاملا صادقانه پاسخ دهید. در صورتی که معنای جمله با حالت یا رفتار شما کاملا هماهنگ باشد، خانه عدد “4” (تقریبا همیشه) را علامت بزنید و در […]